บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด"

บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องชั่ง เครื่องวิทยาศาสตร์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องชั่งต่างๆเครื่องวิทยาศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด


99/330 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/330 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000413
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอ็นพี สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*