บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด"

บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายและติดตั้ง ผนังกั้นเสียงเคลื่อนที่ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด


4/1452 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/1452 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000430
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*