บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด"

บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า อาหารเสริม ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และสมุนไพร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด


21/267 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/267 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด

ได้แก่ 0105558000448
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮลท์ตี้ ยูไนเต็ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*