บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ธุรกิจให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับหุ้น ตราสารการลงทุน หลักทรัพย์อื่น อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด


246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

246 อาคารไทมส์ สแควร์ ห้องเลขที่ 16-03,04 ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558000464
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*