บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับงานออกแบบ ตรวจสอบ แก้ไข และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


21/60ก ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/60ก ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558000529
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอไมครอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*