บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด"

บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด


1000/65, 66, 67 อาคารพี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1000/65, 66, 67 อาคารพี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด

ได้แก่ 0105558000537
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*