บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการเกี่ยวกับการรับซื้อหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนม นมผง นมแปรรูปธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด


168/83 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

168/83 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558000553
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาร์ค โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*