บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่นซื้อ-ขายที่ดิน จัดสรรที่ดินโดยการซื้อหรือจัดหาที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด


1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0105558000561
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*