บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านจัดทำบัญชี จัดทำเงินเดือน วางระบบบัญชี และบริการเกี่ยวกับงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด


22/73 หมู่ที่ 11 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/73 หมู่ที่ 11 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0105558000634
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพีวาย แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*