บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด"

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี  ซี  แอนด์  เอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด


53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

ได้แก่ 0105558000669
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด

Leave a Comment


*