บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด"

บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายพัฒนานายหน้าซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด


3 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 แยก 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 แยก 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558000685
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ ลิสท์ แอพพรีซิเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*