บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด"

บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับจ้างและจัดทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด


25 ซอยเอกชัย 56 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

25 ซอยเอกชัย 56 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558000693
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แทนคุณ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*