บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 40,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตทองรูปพรรณ เครื่องเงินรูปพรรณ เครื่องประดับกาย เจียรนัยเพชรพลอย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


30 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

30 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558000707
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคแอลเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*