บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด"

บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนสำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด


131/183 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

131/183 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด

ได้แก่ 0105558000723
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเอชเอส โกลบอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*