บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด"

บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สนับสนุนด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับทำสีให้บริการแก่สำนักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด


1 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ยูนิตที่ 10 บี ชั้นที่ 10 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ยูนิตที่ 10 บี ชั้นที่ 10 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

ได้แก่ 0105558000758
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตรินิตรี้ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*