บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


278 ซอยรามอินทรา 57 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

278 ซอยรามอินทรา 57 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558000804
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นอาร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*