บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด"

บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการงานรับเหมาก่อสร้างและงานก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด


878/12 ซอยพระรามที่ 2 (ซอย 60) ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด ตั้งอยู่ที่

878/12 ซอยพระรามที่ 2 (ซอย 60) ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด

ได้แก่ 0105558000839
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สินมา คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*