บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด"

บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมา ขายไป เคมีภัณฑ์ เคมีเกษตร รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด


386/182 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด ตั้งอยู่ที่

386/182 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด

ได้แก่ 0105558000847
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเอ็มอาร์ อินเตอร์เคม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*