บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายขนมหวานเกาหลี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด


418/104 หมู่บ้านฮาบิเทียปัญญาอินทรา 2 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

418/104 หมู่บ้านฮาบิเทียปัญญาอินทรา 2 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558000863
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อ๊ค บิง ซัล (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*