บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ตลับลูกปืน เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ชุดส่งกำลัง ชุดส่งกำลังสายพานลำเลียง อุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


75/18 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 16 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/18 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 16 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558000871
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอซากิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*