บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด"

บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด


77/44-46 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/44-46 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด

ได้แก่ 0105558000880
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โดลเซ่-สิรยศ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*