บริษัท ไทยยัง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยยัง จำกัด"

บริษัท ไทยยัง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยยัง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยยัง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยยัง จำกัด


10 ถนนเจ้าสาย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยยัง จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ถนนเจ้าสาย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยยัง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยยัง จำกัด

ได้แก่ 0105558000901
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยยัง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยยัง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*