บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด"

บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด


502 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

502 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด

ได้แก่ 0105558000910
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*