บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด"

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้บริการตรวจสอบภายในวางระบบบัญชี รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด


128/151-153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตั้งอยู่ที่

128/151-153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ได้แก่ 0105558000936
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*