บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด"

บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
พัฒนาซอฟแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด


88/39 ซอยบรมราชชนนี 62/4 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/39 ซอยบรมราชชนนี 62/4 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000961
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีอาร์ที ซอฟท์แวร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*