บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ปลูกสร้าง ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด


43 อาคารไทย ซี.ซี. ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 180 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

43 อาคารไทย ซี.ซี. ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 180 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558000987
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตงเหมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*