บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด"

บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ผลิต นำเข้าส่งออก ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้กับผิวหน้า ผิวกาย ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด


101 ซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

101 ซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด

ได้แก่ 0105558000995
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซอร่า ไพร์ม จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*