บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่าย ม่านบังแดด กระเป๋า เอนกประสงค์ สายพ่วง สายดึง เชือกลากรถ น้ำยาล้างรถ น้ำยาเคลือบรถ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


55/5 อาคารยังค์มีดี ชั้นที่ 2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/5 อาคารยังค์มีดี ชั้นที่ 2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558001037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มายแอนด์คาร์ร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*