บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจกำกับดูแลหรือให้บริการในเครือในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการทางธุรกิจ ประสานด้านธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด


1-7 อาคารซิลลิค เฮาส์ ชั้นที่ 9 ยูนิต 0909 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1-7 อาคารซิลลิค เฮาส์ ชั้นที่ 9 ยูนิต 0909 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558001053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอมาว (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*