บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าส่งออก ผลิต ขายส่งขายปลีก เหล็ก โลหะ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กทุกชนิดเครื่องจักรผลิตเหล็ก และโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด


184/69 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

184/69 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558001070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอเมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*