บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด"

บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร สปา นวดแผนไทย ฟิตเนส ซาวน่า สนุ๊กเกอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด


53 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

53 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตาร์ธันเดอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*