บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน บุคคล โรงแรม หน่วยงานทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด


103 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

103 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558001177
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส เอส พี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*