บริษัท เก้ากร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เก้ากร จำกัด"

บริษัท เก้ากร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เก้ากร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เก้ากร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เครื่องจักรกล เครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เก้ากร จำกัด


312 ซอยอุดมสุข 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เก้ากร จำกัด ตั้งอยู่ที่

312 ซอยอุดมสุข 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เก้ากร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เก้ากร จำกัด

ได้แก่ 0105558001185
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เก้ากร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เก้ากร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*