บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด"

บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตสื่อการเรียนการสอนความรู้ทุกชนิด เช่น ภาพยนตร์ วีดีโอเทป อินเทอร์เน็ต หนังสือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด


120/163 ตรอกบ้านช่างหล่อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

120/163 ตรอกบ้านช่างหล่อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001207
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเปราท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*