บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องเล่นกีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด


454 หมู่บ้านการ์เด้น ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 79 (นิยม) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

454 หมู่บ้านการ์เด้น ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 79 (นิยม) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558001215
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี เอส ฟีนิกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*