บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายข้อมูล ระบบโทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด


50/153 หมู่บ้านศศิธร ถนนบางบอน 3 ม.ศศิธร แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/153 หมู่บ้านศศิธร ถนนบางบอน 3 ม.ศศิธร แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0105558001223
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เน็ตซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*