บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด"

บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประเภทซื้อ ขายให้เช่าเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด


8/119 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/119 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด

ได้แก่ 0105558001231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออยล์ออริจิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*