บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการที่เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด


87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0105558001240
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*