บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด"

บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย เพชร พลอย พรีเซียส สโตน และซิลเวอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด


1249/103 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1249/103 ซี ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1249/103 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1249/103 ซี ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558001258
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูวี เจมส์ คอลเล็คชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*