บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด"

บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าส่งออก ค้าส่ง ค้าปลีก ต้นไม้ หญ้าแผ่น หญ้าเทียม ดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ และไม้ประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด


94 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด ตั้งอยู่ที่

94 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด

ได้แก่ 0105558001291
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทคโนโลเจีย แอมบิเอนทาเล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*