บริษัท เดฟที จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดฟที จำกัด"

บริษัท เดฟที จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดฟที จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดฟที จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการจัดการระบบ จัดหา ติดตั้งและให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดฟที จำกัด


9/3 ซอยชัยวัฒน์ 4 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดฟที จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/3 ซอยชัยวัฒน์ 4 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เดฟที จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดฟที จำกัด

ได้แก่ 0105558001312
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดฟที จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดฟที จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*