บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ที่ดิน จัดสรรที่ดิน สร้างบ้านจัดสรรและรับตกแต่งภายในอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


23 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

23 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรอนันต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*