บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 60,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับชิ้นงานรวมถึงสินค้าเกี่ยวกับยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด


1035/22 ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1035/22 ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558001347
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยากิชิตะ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*