บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด"

บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม และภัตตาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด


103/1 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด ตั้งอยู่ที่

103/1 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท โรงแรม สีลม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด

ได้แก่ 0105558001371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*