บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด"

บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนหรือนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด


318/10-22 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

318/10-22 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558001401
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชัมภาลา เรียลตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*