บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด"

บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด


888/28-29 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

888/28-29 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001410
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟู๊ด นินจาส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*