บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด"

บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก เครื่องสำอาง อาหารเสริมบำรุงร่างกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด


59/387 ถนนบางบอน 3 ซอย 7 ม.ชนันธร แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/387 ถนนบางบอน 3 ซอย 7 ม.ชนันธร แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001461
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีโคฟเวอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*