บริษัท เกลอมันดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เกลอมันดี จำกัด"

บริษัท เกลอมันดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เกลอมันดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกลอมันดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสอนการแสดงเด็ก ให้บริการเกี่ยวกับศิลปะการแสดง การเด้น การเล่นดนตรี และการร้องเพลง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เกลอมันดี จำกัด


555/2,555/3 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เกลอมันดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/2,555/3 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เกลอมันดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เกลอมันดี จำกัด

ได้แก่ 0105558001509
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เกลอมันดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เกลอมันดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*