บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการติดตั้งไฟฟ้าระบบท่อและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด


36/105 หมู่ที่ 3 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/105 หมู่ที่ 3 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558001525
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเอสอินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*