บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่งออก จำหน่ายเฟอนิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด


61/6 ซอยพัฒนาการ 41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

61/6 ซอยพัฒนาการ 41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558001533
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดอยซ์ เอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*